Mapiranje vmesni(ški)h prostorov umetnosti, znanosti in tehnologij


Vodilna mentorja:
Robertina Šebjanič, umetnost&znanost, artivizem, hekanje
Robert Manchin, organizacije in mreže ustvarjalnega ter kulturnega sektorja
Svetovalni mentor (vodja MAST): Peter Purg

Namen tridnevne delavnice (od srede do petka) je mapiranje za socialno Evropo najbolj relevantnih praks ter metodologij na presečišču umetnosti, znanosti in tehnologije ter njihovo povezovanje z lastnim akademskim ter profesionalnim razvojem. Rezultati bodo predstavljeni zadnji dan delavnice v okviru festivala Pixxelpoint 2019. Poleg strokovnih mentorjev bodo skupinam svetovali producenti, umetniki in interdisciplinarni kreativci, nekateri od njih bodo nastopili tudi na simpoziju MAST, ki bo potekal dva dni prej (ponedeljek, torek). Zemljevidi naj bi pokazali, kako lahko povezovanje ljudi, institucij, lokacij, konzorcijev, mrež, zavezništev, konceptov, metodologij, ideologij itd. prispeva k smiselni in trajnostni inovativnosti v okviru tovrstnih interdisciplinarnih praks. Končni namen je ustvariti spletni repozitorij z odprtim povabilom za prispevke vseh morebitnih deležnikov, ki ga bo nato filtrirala in uredila ekipa kuratorjev projekta MAST.

Zemljevidi bodo zbrani na //open-map.mastmodule.eu .

//mastmodule.eu