Laure Keyrouz

Človeško omrežje CHAL Projekt digitalnega arhiva v Libanonu 


Spletna stran Projekta CHAL http://www.chalproject.org ustvarja participatorno omrežje in interaktivno delovišče, kjer so umetniki, pisatelji, strokovnjaki in kritiki lahko uporabniki in sodelavci pri soustvarjanju resničnosti pogleda na sodobno libanonsko umetnost in literaturo, na podlagi digitalnega deljenja odprtokodnih materialov. Projekt CHAL se osredotoča na sodobno libanonsko literaturo in umetnost po državljanski vojni. Gonilna sila arhiva so osebna srečanja s strokovnjaki za digitalno umetnost in drugimi libanonskimi avtorji. V bazi so intervjuji s številnimi prominentnimi digitalnimi umetniki. Najpomembnejše vprašanje, ki se zastavlja v primeru omrežij, kakršno je Projekt CHAL, je: Ali ustvarjanje skupne platforme resnično ustvari enake vrste medčloveških odnosov, kot bi jih fizična lokacija? In do kolikšne mere lahko takšna skupna platforma ustvari nov svetovnonazorski pogled na libanonsko umetnost in literaturo? Na kakšen način bodo dejanja in sodelovanja posameznih uporabnikov na tej platformi aktivno spremenila resničnost in interpretacijo povezanih del? 

Laure Keyrouz je bila rojena 6. aprila 1979 v mestu Bcharre v Libanonu. Leta 2005 je prejela štipendijo za magistrski študij italijanskega jezika L2 na Univerzi v Vidmu, Italija. Leta 2008 je na Akademiji za umetnost v Benetkah diplomirala iz umetnosti in slikarstva. Po študiju je ustanovila blog in revijo za umetnost, poezijo in filozofijo Inchiostro e pietra (Črnilo in kamen), leta 2009 pa je v sodelovanju s Katio Baraldi in Andreo Stomeo ustanovila Fronto umetnosti. Njena prva knjiga Črnilo in kamen je bila leta 2013 objavljena v arabščini in nato prevedena v angleščino. Zadnji dve leti dela na novem centru upodabljajočih umetnosti ZACC v Vili Zonca v Arcadi (do leta 2016 Trbiž). Od leta 2014 je docentka za arabski jezik in prevajanje na Univerzi v Trstu, trenutno pa je v tretjem letniku doktorskega programa literarnih študij na Univerzi v Novi Gorici.

//laurekeyrouzarts.com