Jaka Železnikar

Odprti zemljevid 


Odprti zemljevid je participatorno, raziskovalno spletno delo. Njegova osnova je spletna aplikacija, ki izhaja iz zemljevida, vezanega na področje Nove Gorice in Gorice. Delo sodelujočim omogoča raziskovanje, vnašanje in ovrednotenje vsebin – točk na zemljevidu, ki locirajo tako uradne kulturne inštitucije kot neformalne prostore kulturnega druženja ali javnih kulturnih del (skulpture, pesmi, točke druženja različnih družbenih skupin itd.).
Kulturne in socialne točke, podane iz lokalne skupnosti in tudi širšega spletnega prostora, omogočajo izrekanje o različnih kvalitativnih vidikih posamezne lokacije, ki poteka prek orodij, znanih z družbenih omrežij (všečki, nevšečki, komentarji itd.). Delo omogoča in razlikuje anonimne ter neanonimne vsebine in odzive.
Cilj je izmeriti in pokazati kulturni utrip obeh Goric, kot ga kaže spletna aktivnost lokalne skupnosti in širše zainteresirane javnosti. Tako zbrane podatke lahko uporabijo osebno zainteresirani posamezniki in tudi raziskovalci ter odločevalci.

Jaka Železnikar po knjižnem prvencu – zbirka poezije in kratkih zgodb – v drugi polovici devetdesetih vstopi na področje spletne umetnosti in e-literature. Poleg spletnih strani uporabi tudi medij diskete, knjige, e-knjige, e-literarnega performansa in galerijske postavitve, razširitev za Firefox ter lutko robota, ki pripoveduje lokacijsko pogojeno naracijo. Predvsem ga zanima kritično raziskovanje spletne in tudi siceršnje algoritemske kulture in tehnologije, od družbenih do osebnih vidikov.

//jaka.org