3D modeli in literarne pešpoti: Narvika Bovcon, Aleš Vaupotič
Urednica besedil: Ana Toroš
Programiranje: Borja Bovcon
Študent: Anej Žagar

Literarne pešpoti


Povečana resničnost — inačica, ki temelji na geolokacijah zanimivih točk — usmerja pozornost na pomenske odtenke sveta, ki nas obdaja, ti pa so pogosto navzoči le implicitno, različno za različne skupnosti. Spomeniki v povečani resničnosti delajo te »plasti« vidne in širijo našo zaznavo okolice. Na področju med Goriško, Tržaško pokrajino in Furlanijo so nastale tri literarne pešpoti.

Za nastanek geografsko določene povečane resničnosti je potrebno (1) zbrati in oblikovati vsebine, ki smiselno dopolnjujejo dojemanje življenjskega prostora; (2) jih shraniti v podatkovno zbirko; (3) zasnovati uporabniško izkušnjo prek (čim lažje) dosegljivih tehničnih rešitev. Projekt je razdeljen na tri povezane segmente: literarnovednega, arhivskega in uporabniškovmesniškega. Prvega je vodila Ana Toroš, nastali sta dve berili v več jezikih o literaturi na stičišču današnje Slovenije in Italije. V sodelovanju z informatiki sta Narvika Bovcon in Aleš Vaupotič zasnovala integracijo 2. in 3. točke, realizacijo spomenikov v povečani resničnosti prek platform Layar idr. Za projekt je ključno to, da so tako vsa večpredstavnostna gradiva (3D objekti, videi, spletne strani z besedili idr.) kot informacije o postavitvi 3D skulptur v realni prostor Tržaške in Goriške na strežnikih Univerze v Novi Gorici (licenca CC-BY), kar omogoča večkratno uporabo gradiv v novih projektih.

Narvika Bovcon je zaposlena na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani kot izredna profesorica za video in nove medije ter raziskovalka na področju digitalne humanistike, zgodovine in teorije novomedijske umetnosti, vizualizacije informacij in načrtovanja računalniških vmesnikov. Od leta 2016 je glavna in odgovorna urednica Likovnih besed. 

Aleš Vaupotič je izredni profesor na Univerzi v Novi Gorici, poučuje literarne vede in digitalno humanistiko. Pri svojem delu povezuje znanstveno-teoretske in umetniške pristope. Področja njegovega raziskovanja so semiotika, teorija diskurza, teorija novih medijev ter realizem v umetnosti. Bovcon in Vaupotič se kot novomedijska umetnika ukvarjata z novomedijskimi arhivi, virtualnimi interaktivnimi prostori, videom in digitalno animacijo ter sta dejavna kot kustosa in producenta novomedijske umetnosti (ArtNetLab, Mednarodni festival računalniških umetnosti 2004–2006, Pixxelpoint 2007).