Filmski program Pixxelpoint 2019


Izbor: Peter Purg

Sosledje štirih filmov ponudi različne pristope k resničnosti, vsak po svoje zaniha med preizpraševanjem tehnološkega vmesnika in zaklinjanjem naravne čutnosti. Filmske mojstrovine dveh domačih in dveh tujih avtorjev bodo skozi različne video estetike dokazale moč audio-vizualnega upovedovanja in silovitost konceptualnega zamaha tudi zgolj z dvorazsežnostno gibljivo sliko in zvokom.

Jasna Hribernik: SU.PERSENSO.RY, 2019, 25 min.

Prostori, ki so izstopili iz urbanega, so poligon za sanje, da lahko nadzoruješ um, ki se mreži v superorganizem, da zaznaš neuspelo evolucijo v čustvenih odzivih družbe do drugačnih, da se upreš Mreži, ki kemično spreminja to, kar smo – sistem človeške pozornosti, kakovost naših izrazito človeških umov, sposobnost osredotočenja v miselnem prostoru –, in da lahko ohranjaš utopične projekte. Preživijo v prostorih umetnosti. Homeostaza.

Ema Kugler: Homo Erectus, 2000, 44 min.

Nanizane podobe, ki ob spremljevalni glasbi dajejo vtis neskončnega, božanskega in nas posrkajo v brezno, iz katerega se ne moremo vrniti. Podobe nas privedejo do meja našega bivanja in nas ovijejo v temo nezavednega, v neizbežno pozabo. V filmu ni besed in govora, prisotna je le glasba in podobe, a zgodba je kljub temu jasno razvidna. Podobe so neme priče človekove vpetosti v svet avtomatizma – birokracije in avtoritete – boga in vladarja, ki vodita v nesmiselne vojne, pobijanje in smrt.

Kristina Steinbock: The Space Before Sleep, 2018, 16 min.

Prikazi slepote se navadno osredotočajo na marginalizirano, invalidno telo z okvaro, na katero se preredko gleda z vidika čutne izkušnje. Film obravnava slepoto skozi tri teme, pomembne v življenju protagonistke: vera, spolnost in materinstvo.

Emma Davie, Peter Mettler: Poživaljenje, 2018, 78 min.

Trojica ustvarjalcev stke gosto filmsko tkanino, v kateri se prepletajo zgoščena in razkošna zvočna linija, na trenutke drzna in osupljiva, drugič spet intimna in hipnotična vizualna raven, ter prodorna in vse objemajoča misel. Skozi njo želijo nagovoriti gledalca in ga povabiti k filmski izkušnji, ki hoče biti tako senzualna kot tudi intelektualna, predvsem pa taka, ki iztiri gledalčev običajni pogled – tako v prispodobi, kot tudi dobesedno.

6-minutni izsek iz filma (po izboru kuratorja v dogovoru z avtorjem) bo predstavljen kot video zanka v Mestni galeriji Nova Gorica.