Andrej Kobal

GranuRise | Interaktivni gesturalni vmesnik


Projekt GranuRise je narejen v zvočnem programskem okolju Max MSP in raziskuje nekatere zanimive koncepte zvočnega oblikovanja in njegove interakcije. Združuje elemente zvočnega vzorčenja (samplinga) v realnem času ter interakcijo in zvočno transformacijo prek granularne in spektralne sinteze. Program lahko tako deluje simultano kot zvočni efekt in virtualni inštrument. Namen programa je z različnimi protokoli, kot so MPE, OSC, mrežne povezave ter MIDI povezave, zabrisati mejo med programskim delom in njegovo interakcijo. Rekli bi lahko, da se sama sestava programa prek elektronskih vmesnikov približuje interakciji »klasičnega inštrumenta«. Zanimivo pri tem pa je, da ta ni zvočno omejen zgolj na osnovno zvočno barvo (timbre) inštrumenta (npr. zven kitarske strune), ampak lahko za svoj izvorni ton uporabi najraznovrstnejši posneti zvočni material, ki je lahko bolj abstraktne narave (šum, soundscape, ton oz. katerikoli posneti zvočni material). Program pa z MPE implementacijo pri sami zvočni transformaciji omogoča uporabo vseh »klasičnih« artkulacij tudi na bolj abstraknem zvočnem materialu, s čimer ponuja povsem nove zvočne barve in njihove sonične transformacije. 

Andrej Kobal deluje na številnih področjih glasbenega ustvarjanja, kot so avtorske kompozicije, oblikovanje zvoka in kompozicije za film ter gledališče, oblikovanje zvočnih instalaciji ter izdelovanje elektronskih inštrumentov. Za zvočno oblikovanje uporablja glasbeno programsko okolje Max MSP, s katerim izdeluje lastne virtualne inštrumente ter tako oblikuje unikatne zvočne stvaritve. V tem programskem okolju je ustvaril inštrument za granularno sintezo zvoka GranuRise, ki je dobil velik mednarodni odziv. Njegovo delo je bilo predstavljeno v obliki koncerta, predavanja ali zvočne instalacije na številnih pomembnih koncertih, festivalih in institucijah tako doma kot v tujini, med njimi so: Predavanje o granularni sintezi ter predstavitev projekta GranuRise | Harvard Music Department (ZDA), EARZOOM 2017 Cankarjev dom ter MSUM | Ljubljana (SLO), IL TERZO OCCHIO DEL PESCE | Agon Milano (IT), THE ART OF NOISE | Conservatorio Benedetto Marcello | Benetke (IT) ter številni drugi.

//linkedin.com/in/akobal-81