Kuratorka: Rene Rusjan

Rene Rusjan je vizualna umetnica s koreninami v kiparstvu, ki ga razume predvsem v relaciji prostor/odnosi. Umetnost raziskuje skozi prizmo njene vloge v naših življenjih, kot orodja za vzpostavljanje komunikacije med nami samimi, različnimi nivoji družbe, odnosa do zgodovine in sedanjosti, relacij med različnimi disciplinami, razumevanju drugega. Je soustanoviteljica Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart, predhodnice Visoke šole za umetnost Univerze v Novi Gorici, kjer je od 2009 zaposlena kot direktorica programa in profesorica sodobnih umetniških praks. Po selitvi šole iz Ljubljane v Gorico se Rusjanova še posebej posveča raziskovanju potencialov, ki jih ponuja ta čezmejni prostor, soočanja njegovih geografskih, zgodovinskih in kulturnih posebnosti z izzivi sodobnosti, v katerih ima skozi številna sodelovanja lahko pomembno vlogo tudi Univerza v Novi Gorici.Arhiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kulturni dom Nova Gorica, Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica

Vodja projekta: Pavla Jarc
Tel.: 05 33 540 11
direktor@kulturnidom-ng.si

Koordinator projekta: Mateja Poljšak Furlan
Tel.: 05 33 540 15
mestnagalerija@kulturnidom-ng.si

Tehnični vodja: Tadej Hrovat
Fotograf: Matej Vidmar


partnerji